Kontakt

Vi har ingen utnevnt leder, men kontaktperson i foreningen er kasserer Bente Løken,
Vallerudveien 12, 1476 Rasta
Epost:   kasserer@nupereller.no

Redaksjonsgruppe/nettredaksjon
Epost:   nett@nupereller.no

nupereller nupereller nupereller