Bli medlem

Hva får du ved å være medlem?

 • Medlemsblad to ganger i året som har nyheter, tips og nuperellemønstre.
 • Medlemmer kan få publisert sine ideer og mønstre. Det er en fin måte å få eierskap til designet. Et nyskrevet verk er i følge opphavsrettsloven, copyrightbeskyttet fra det øyeblikk det er nedskrevet eller framført i et fysisk eller håndgripelig format.
 • Nettside med informasjon og egne sider som bare er for medlemmer.
 • Et sted å henvende seg til med spørsmål om nupereller.
 • Kontinuerlig arbeid for å skape nettverk. Erfaringen viser at det er i møtet med andre at kreativiteten blomsterer.
 • Et sted som ivaretar kunnskapen om nupereller. Den beste måten å gjøre det på, er betalende medlemmer som gjør det mulig å trykke opp medlemsblad. Samtidig dokumenteres teknikken i vår tid ved at bladene sendes inn til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
 • Foreningen er en organisasjon som er registrert i Brønnøysundregistrene, og ingen enkeltperson kan berike seg på foreningens midler. Det sikrer at pengene brukes til foreningens formål. Arbeidet gjøres av enkeltmedlemmer. Det er frivillig, og ingen mottar lønn.
 • Norsk nuperelleforening er demokratisk. Det betyr at alle medlemmer har stemmerett og kan være med og forme foreningen.

Som medlem bidrar du til å virkeliggjøre formålet til Norsk nuperelleforening om å skape nettverk og ta vare på teknikken.

(mer om innmelding under bildene)

I forbindelse med årsmøtene er det alltid workshop, her lages keramikkskål med nuperelleavtrykk.
Årsmøte 2019
Hobbyverden, som forhandler nuperelleutstyr, pleier å være på årsmøtet.

Ved innmelding sender du oss en epost og betaler inn kontigent som angitt under. Merk innbetalingen med navn.

Kontingenten for 2020 er 250 kr for medlemmer bosatt i Norge og 350 Nok for medlemmer bosatt utenfor Norge.

TIL MEDLEMMER BOSATT I NORGE:

Norsk nuperelleforening
Epost: kasserer@nupereller.no

NB!  Nytt bankkontonummer: 1503 81 00898

Husk å notere navn på avsender.

Utenom nødvendig navn og adresse håper vi også å få informasjon om

 • telefon (helst mobiltelefonnummer)
 • fødselsår
 • når du lærte å slå nupereller
 • hvem lærte du av (f.eks. kurs, mor, magasin …)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Til utenlandske medlemmer:

Medlemskontingent NOK 350,-.

NB! Nytt bankkontonummer fra forrige gang: 1503 81 00898

Bank:            DNB
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO56 1503 8100 898

Husk å notere avsender og navn på alle medlemmer hvis flere betaler sammen.