Bli medlem

Hva får du ved å være medlem?

 • Medlemsblad to ganger i året som har nyheter, tips og nuperellemønstre.
 • Innpass i Facebook-gruppa vår der vi har ulike arrangement for medlemmene.
 • Medlemmer kan få publisert sine ideer og mønstre. Det er en fin måte å få eierskap til designet. Et nyskrevet verk er i følge opphavsrettsloven, copyrightbeskyttet fra det øyeblikk det er nedskrevet eller framført i et fysisk eller håndgripelig format.
 • Nettside med informasjon og egne sider som bare er for medlemmer.
 • Et sted å henvende seg til med spørsmål om nupereller.
 • Kontinuerlig arbeid for å skape nettverk. Erfaringen viser at det er i møtet med andre at kreativiteten blomstrer.
 • Et sted som ivaretar kunnskapen om nupereller. Den beste måten å gjøre det på, er betalende medlemmer som gjør det mulig å trykke opp medlemsbladet Skytteltrafikk. Samtidig dokumenteres teknikken i vår tid ved at bladene sendes inn til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.
 • Foreningen er en organisasjon som er registrert i Brønnøysundregistrene, og ingen enkeltperson kan berike seg på foreningens midler. Det sikrer at pengene brukes til foreningens formål. Arbeidet gjøres av enkeltmedlemmer. Det er frivillig, og ingen mottar lønn.
 • Norsk nuperelleforening er demokratisk. Det betyr at alle medlemmer har stemmerett og kan være med og forme foreningen.

Som medlem bidrar du til å virkeliggjøre formålet til Norsk nuperelleforening om å skape nettverk og ta vare på teknikken.


Medlemskontingent 

Kontingenten er for tiden kr 250 for medlemmer bosatt i Norge og NOK 350 for medlemmer bosatt utenfor Norge.
Melder du deg inn etter medio november, får du resten av inneværende år gratis.

Ved innmelding sender du oss en epost til  kasserer@nupereller.no  og betaler inn kontingent som angitt under bildene. Merk innbetalingen med navn.

I forbindelse med årsmøtene er det alltid workshop, her lages keramikkskål med nuperelleavtrykk.

Årsmøte 2019

 

En forhandler av nuperelleutstyr  pleier å være på årsmøtet.

TIL MEDLEMMER BOSATT I NORGE:

Norsk nuperelleforening
Epost: kasserer@nupereller.no

NB!  Nytt bankkontonummer: 1503 81 00898

Husk å notere navn på avsender.

Utenom nødvendig navn og adresse håper vi også å få informasjon om

 • telefon (helst mobiltelefonnummer)
 • fødselsår
 • når du lærte å slå nupereller
 • hvem lærte du av (f.eks. kurs, mor, magasin …)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Til utenlandske medlemmer:

Medlemskontingent NOK 350,-.

NB! Nytt bankkontonummer fra forrige gang: 1503 81 00898

Bank:            DNB
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX
IBAN: NO56 1503 8100 898

Husk å notere avsender og navn på alle medlemmer hvis flere betaler sammen.